Suche Senioren-Gruppe für Spanisch-Untericht  von  wanja am 31.01.1422:34:45
wanja
hallo,ich bin vor ein paar Monaten nach Barcelona gezogen ( Santa Maria de Palautordera, Montseny) und jetzt wird es Zeit spanisch zu lernen.Ich würde gerne eine kleine Truppe gleichaltriger ( ab 60 ) zum spanisch lernen zusammen trommeln ; ein oder zweimal die Woche für angenehme 3-4 Stunden Unterricht.Meine Tochter hat mir da schon einen guten deutschsprachigen Spanisch-Lehrer rausgesucht … jetzt fehlen uns nur noch die Studenten :-)Würde mich freuen, von euch zu hören, Wanja
  • Kommentar von vtisuKwg am 02.04.1418:24:58
    vtisuKwg

    Suche Senioren-Gruppe für Spanisch-Untericht


    Hur man fixar ekonominBy Mary Sparrowdancerd6verse4ttning Gertie DahlbergMary Sparrowdancer is an initanaetonrlly published author of a bestselling book, The Love Song. As an investigative journalist, she is currently exposing a large, developing antitrust case involving Sean Dix vs. Johnson&Johnson, CNN and DOJ, which can be seen by typing CNN J&J into a Google search.Iste4llet ff6r att skicka ive4g miljarder och biljoner dollar till privata ff6retag se5ve4l som till Israel och investera i krig i fre4mmande le4nder borde regeringen dela upp pengarna och ge dom tillbaka till individuella amerikanska medborgare som en e5terbetalning. Under ne4stan 100 e5r har ve5ra torftiga lf6ner blivit avtvingade oss via skatter som vi konstitutionellt inte e4r skyldiga att betala. Efter en e5terbetalning se5 kan vi – folket – sedan stimulera ekonomin!En e5terbetalning skulle betyda att vi inte le4ngre skulle bli ruinerade som ett resultat av en off6rske4md regering som dyrkar krig, sionism, gangsterbankirer och stora ff6retag. Med e5terbetalning kunde vi – folket – sedan le4gga ve5ra pengar pe5 kf6p av amerikanska produkter och tje4nster som ff6rtje4nar att stf6djas.Skatter borde komma fre5n bolagsff6rtje4nster. Pe5 det he4r se4ttet ger bolagen tillbaka en del av sin ff6rtje4nst till regeringen som sedan kan ge pengarna till folket som ff6rst och fre4mst hje4lpte till att generera dessa ff6rtje4nster. Detta kan repeteras i oe4ndlighet eller endast ne4r ekonomin behf6ver stimuleras. Medborgarna kan stimulera ekonomin igen och igen se5 le4nge som de inte he5lls som fattiglappar av en ff6retagse4gd regering som e4r fast besluten att ff6rse privata ff6retag med rikedomar.Enligt en studie som gjorts av Government Accountability Office se5 e4r det omkring 25 av de stf6rsta amerikanska bolagen som inte betalade ne5gon federal inkomstskatt under 2005, trots att ff6rse4ljningen uppgick till 2,2 biljoner dollar det e5ret. Fre5n 1998 till 2005 rapporteras att 72 av alla utle4ndska ff6retag och omkring 57 av amerikanska ff6retag inte betalade ne5gon federal inkomstskatt under minst ett av de e5ren.Ff6r att le4gga mer salt i de enorma ”bailout”-se5ren se5 kommer nu rapporter om att en del av ff6retagen gle4der sig e5t de biljoner i bailoutkapital som de har i skuld och e4ven ff6rsening av federala skatter pe5 ungefe4r 220 miljoner dollar. ”Lagen” ff6rbjuder att namnen pe5 de skyldiga bolagen sle4pps, alltse5 en indikation pe5 att de stf6rsta bolagen inte bara kommer undan med dessa enorma svindlerier (eller mord) utan de kan gf6ra det genom att gf6mma sig bakom anonymitet. Det e4r tid att bolagen fe5r ta sitt ansvar ff6r sina handlingar och inte belf6na dom ff6r kriminell aktivitet och de5ligt omdf6me. Bailoutkapitalet borde ha getts till medborgarna som en e5terbetalning och inte ff6rdelas f6ver till affe4rer som e4r ff6r stora ff6r att kunna ge e4rliga vinster till ne5gon vid den he4r tidpunkten.En e5terbetalningsplan skulle ge en rf6st tillbaka till folket, gf6ra slut pe5 socialve5rd och socialism, folk skulle inte behf6va vara beroende av horribla jobb och de kunde e4gna sin lediga tid till att odla sin familjs egen organiska mat om de skulle vilja. Je4tteff6retagen tje4nar sig sje4lva snarare e4n allme4nheten och skulle snart falla ihop. Med e5terbetalning skulle mf6drar kunna stanna hemma och uppfostra sina egna barn iste4llet ff6r att betala fre4mlingar till att gf6ra detta viktiga arbete. Pappor kunde gf6ra detsamma. En e5terbetalning skulle ge oss en chans att betala kontant ff6r ve5ra inkf6p. Det skulle ockse5 eliminera ocker, uppmuntra och skapa mindre affe4rsverksamheter och he4lsosam konkurrens och kanske eliminera behovet av sjukff6rse4kring. Det skulle e4ven betyda att pengarna som ge5r till att stf6dja israelisk milite4r skulle kunna anve4ndas he4r hemma iste4llet. Utan stf6dpengar fre5n USA skulle Israel de4rff6r bli tvunget att stoppa sina felaktiga och illegala milite4rattacker pe5 civila flyktingar. Och det viktigaste av allt – det skulle tille5ta oss alla att fe5 en ff6rsta smak av fred pe5 ne4stan 100 e5r.
Beitrag schreiben